Aluehallinnon toimielimet

Aluehallinnon kaikilla toimielimillä on keskeinen rooli hyvinvointialueemme päätöksenteossa, palveluiden kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Näiden toimielinten työn tulokset ja päätökset vaikuttavat suoraan alueemme sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä pelastustoimeen, ja siksi on tärkeää olla tietoinen niiden toiminnasta.