Aluehallitus

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Aluehallituksen jäsenet

Aluehallituksen varajäsenet

Aluevaltuuston puheenjohtaja (puhe- ja läsnäolo-oikeutettu aluehallituksen kokouksessa)