Ikääntyneiden palveluiden lautakunta

Lautakunnan tehtävänä on ikääntyneiden palvelujen järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tavoitteiden uudelleenarviointi.