Kuntayhteistyölautakunta

Lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hyvinvointialueen ja alueen kuntien yhteistyötä, tunnistaa ongelmakohtia ja valmistella yhteistyön uudistamista aluehallituksen käsiteltäväksi.