Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen lautakunta

Lautakunnan tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestäminen, tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä tavoitteiden uudelleenarviointi.