Toimitilalautakunta

Lautakunta vastaa hyvinvointialueen omistamien ja vuokraamien toimitilojen taloudellisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä näiden kehittämisestä. Toimitilalautakunta seuraa ja arvioi tilankäytön tehokkuutta, taloudellisuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta.