Turvallisuus ja varautuminen -lautakunta

Lautakunta vastaa turvallisuuden ja varautumisen ohjeistamisesta. Lautakunta ohjaa ja valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta ja arvioi kehittämistarpeita.