Koska tärkeintä on ihminen.

Poliittiset kärkemme

Sujuvuus on sinun etusi

 • Jokaisen tulee saada hoitoa ja apua jonottamatta viikkoja tai kuukausia. 
 • Meille on tärkeää, että Sinä ja läheisesi saatte apua. Palvelun tuottaja voi olla hyvinvointialue, yritys tai paikallinen järjestö. Tällä taataan palvelujen sujuva saanti, laatu ja kustannustehokkuus.
 • Palvelusetelillä varmistetaan nopea hoitoon pääsy. Palvelusetelin avulla voit käyttää yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja joustavasti ilman lisämaksua
 • Sinun asiaasi ei saa siirrellä luukulta toiselle. On järkevää, että yksi ammattilainen huolehtii Sinulle oikeat palvelut. Palvelun korkean laadun ja sujuvuuden varmistaa eri ammattilaisten yhteistyö
 • Kaikilla palvelujen tuottajilla on samat laatuvaatimukset ja asiakkaan vapaus valita pitää palvelut korkeatasoisina.

Sinusta huolehtivat ammattilaiset

 • Haluamme luoda hyvinvointialueellemme organisaation, jossa henkilöstö voi hyvin ja voi nauttia tekemästään merkityksellisestä työstä. Organisaatiota johdetaan hyvin, selkeiden ja johdonmukaisten tavoitteiden ja mittareiden avulla.

Uudistamme yhdessä

 • Järkevällä päätöksenteolla ja vastuullisella johtamisella hyvinvointialueen rahoitus saadaan riittämään ilman veronkorotuksia.
 • Hyvinvointialue, yritykset ja järjestöt toimivat kumppaneina ja kehittävät toimintaa yhdessä.
 • Onnistuminen edellyttää muutosta ja uudistumista, yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä. Me olemme valmiita siihen meidän jokaisen parhaaksi.
 • Koska tärkeintä on ihminen.

 

Hyvä arki on lähelläsi

 • Perustason lähipalvelut on turvattava. Ihmisen kokoiset yksiköt ovat ketteriä ja tutkitusti tehokkaita. Palveluita tarjoavat myös paikalliset yksityiset toimijat.
 • Terveysteknologian kehittyessä on uudet toimintatavat otettava rohkeasti käyttöön ja hyödynnettävä liikkuvia palveluita. Hyvinvointialueen palvelut tarjotaan ja tuotetaan aina asiakaslähtöisesti, Sinua kuunnellen.
 • Hyvä arki on tekoja. Ongelmien ennaltaehkäisy on hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää. 
 • Ikääntyvien palvelutarve kasvaa jatkossakin. Hyvinvointialueella on pystyttävä tekemään vastuullisia ratkaisuja huomioiden arvokas ja inhimillinen vanhuus, omaishoitajien jaksaminen ja hoitoalan ammattilaisten riittävyys.

Hätätilanteessa saat apua

 • Palo- ja pelastustoimen toiminta on turvattava koko maakunnan alueella huomioiden maakunnan eri osien erityispiirteet
 • Vakituisen pelastushenkilöstön lisäksi on varmistettava sopimuspalokuntien (VPK) toiminta sopimuskorvausten ja kouluttautumismahdollisuuksien riittävällä tasolla.
 • Pelastustoimea on kehitettävä hyvinvointialueella tasavertaisesti muiden palveluiden kanssa ja rinnalla.
 • Ensivasteen ja ensihoidon yhteistyötä kehitetään.